A gyereket nem a gólya hozza

Ez minimálisan elemzés, egy megnyitóbeszéd volt. Annyira jól sikerült, hogy azóta is üldöznek az emberségességükkel az indentitárius transzbaloldaliak. Évek óta várok arra, hogy a cyberbullyk rámszálljanak, és ez meg is történt. Csak éppen nem jobbról...

"A feminizmussal kapcsolatban szerintem a legnagyobb félreértés, hogy nem életstílus és nem kinyilatkoztatás, hanem például egy módszertani eszközkészlet, amivel félre tudjuk tenni a józan észnek nevezett berögződéseket, és egy új perspektívából tudunk társadalmi jelenségeket értékelni. S hogyan cselekszünk ezután? Hiszen a feminizmus a társadalom átformálásáról szól – a hatalmi asszimetria felszámolásáról, a nők kizsákmányolásának, a nők elleni erőszaknak a felszámolásáról, egy igazságosabb társadalmi berendezkedés megteremésének lehetőségéről. Ehhez az első lépés felismerni, hogy ezek a problémák rendszerszintűek, és ha úgy teszünk, mintha a gyereket tényleg a gólya hozná, mintha nem is éreznék rengetegen feljogosítva magukat arra, hogy ne takarodjanak ki a pinánkból, akkor nőtársainktól vesszük el a lehetőségét annak, hogy meglássák a saját egyéni helyzetük rendszerszintű összefüggéseit, a történetitől az osztályig.Annyit tennék még hozzá, hogy a szex nem jog és nem kötelesség."
http://dinamo.blog.hu/2016/02/08/a_gyereket_nem_a_golya_hozza

Popular posts from this blog

MÉLTATÁS EGY RENESZÁNSZ EMBERRŐL - Weiler Péter, a Puncs.hu üzletvezetője, projektművész

Művészetről és ideológiáról Weiler Péter Godot Galériás kiállítása kapcsán

keresztinterjú 2: Nemes Z. Márióval, Kiss Kata és Simon Bettina interjúja