AZ ÁTLÉNYEGÜLÉS GESZTUSAI

Ezt eredetileg Horváth Márk írta volna meg. Viszont ki akartam egészíteni dolgokkal, ezért én is társszerző lettem."A performansz központi feszültsége abból származik, hogy Mary Daly felemelően, csodálatosan radikális szövege ütközik az emberi szív, az emberi vágyak sötétségével. Mary Dalyt nagyon sokan megvetik, hiszen mindenfajta identitáspolitika paradigma ellenes. Minket ez csöppet sem zavar, sőt. Ami felett viszont sokan elsiklanak, az a szöveg igazi radikalizmusa, az a feltételezés, hogy van egy autentikus én, van a nők igazsága, a nők valósága – a patriarchátuson túl és a patriarchátus előtt. A nyugati eszmetörténetben az immaterialitás elválasztódik a materialitástól, és a transzcendencia uralkodhat a szimbólumok világán keresztül. Így a hatalom forrása a világ teremtője, akinek teljes és kikezdhetetlen hierarchiája láthatatlan és apriori módon előre megkérdőjelezhetetlen.
Ha ezt elvetjük, akkor a horror az – mind személyes, mind strukturális vetületben –, hogy minden elkülönülés hiábavaló, annak ellenére is, hogy ugyanez a felismerés lehet az extázis kiindulópontja."

http://www.prae.hu/article/9038-az-atlenyegules-gesztusai/

Popular posts from this blog

MÉLTATÁS EGY RENESZÁNSZ EMBERRŐL - Weiler Péter, a Puncs.hu üzletvezetője, projektművész

Művészetről és ideológiáról Weiler Péter Godot Galériás kiállítása kapcsán

keresztinterjú 2: Nemes Z. Márióval, Kiss Kata és Simon Bettina interjúja