Templom a múzeumbanA döntés nem finomkodik, ha figurális formát kell adni szimbolikus tartalmaknak. Az Árpád-házi szentek (boldogok, boldog emlékűek) szoftboxokra applikálva ragyognak a dicsfényben, Busóból pedig 66 van, gondolom, mert a bibliai fenevad száma a 666. Ezt a nagyon lényegre törő megközelítést fejben tartva olvasom a kiállítás narratíváját.

A busók az én olvasatomban a nép: arctalan, koszos, állatias, a tömeg, félelmetesek, embertelenek, civilizálatlanok, és törnek elő a sötétből, követelik a jussukat.

Kézenfekvő olvasat, hogy a hadsereg (a magyar katonai hősiesség panteonja) a néptől védi egy nagy hatalmú társadalmi szervezet, az egyház reprezentánsait (szentek arcképcsarnoka), illetve konkrétan egy leszármazási ágat, ahonnan nem csak egyház, hanem a magyar állam reprezentánsai eredeztethetőek, ahol az állam alapításakor állam és egyház összefonódott.


http://tranzitblog.hu/templom-a-muzeumban/


Popular posts from this blog

MÉLTATÁS EGY RENESZÁNSZ EMBERRŐL - Weiler Péter, a Puncs.hu üzletvezetője, projektművész

Művészetről és ideológiáról Weiler Péter Godot Galériás kiállítása kapcsán

keresztinterjú 2: Nemes Z. Márióval, Kiss Kata és Simon Bettina interjúja