Szép az ami Békés Mártonnak nem tetszik

Eszünkbe juthat Bauman, aki már a nyolcvanas években felismerte hogy a tömegkultúráról szóló vita a kirekesztett egykori szabályalkotók siránkozása. Esetleg még régebbről Adorno, aki hasonlóan megfogalmazza hogy a kultúrálatlanságnál miért rosszabb a ‘félműveltség’, amelynek jellemzője hogy a kultúrát pusztán státuszismérvként instumentalizálja az ágenciáját elveszítő szubjektum.

https://tett.merce.hu/2018/07/15/szep-az-ami-nekem-tetszik/

Popular posts from this blog

MÉLTATÁS EGY RENESZÁNSZ EMBERRŐL - Weiler Péter, a Puncs.hu üzletvezetője, projektművész

Művészetről és ideológiáról Weiler Péter Godot Galériás kiállítása kapcsán

keresztinterjú 2: Nemes Z. Márióval, Kiss Kata és Simon Bettina interjúja