A vizualitás szerepe a biotechnológiák bevezetése körüli társadalmi vitákban- szakirodalmi áttekintés

A tudománykommunikáció különböző formátumai (így például science cafék, fesztiválok, kiállítási installációk) sokszor maguk is politikailag támogatott reprezentációs formák. Ezzel párhuzamosan a tudásalapú társadalom paradigmáján belül a nyilvánosság részvétele és aktív bevonódása szerves részévé vált a technológiák és tudományos ismeretek létrehozásának és terjesztésének is. Tudomány és a
technológia nyilvános reprezentációinak, ezekkel együtt pedig a tudásrezsimek és diszkurzív
regiszterek státuszának változásai, az intézményi és laikus tudások közötti feszültségekre is rámutatnak.

http://www.cafebabel.hu/?fbclid=IwAR3aYNSmalTJkwKcuiGLyxcxLFBaz2HvY7lYhfOIYufLXJyTUq1i5yoMAcQ

Popular posts from this blog

MÉLTATÁS EGY RENESZÁNSZ EMBERRŐL - Weiler Péter, a Puncs.hu üzletvezetője, projektművész

Művészetről és ideológiáról Weiler Péter Godot Galériás kiállítása kapcsán

keresztinterjú 2: Nemes Z. Márióval, Kiss Kata és Simon Bettina interjúja